1. Kulak eğitimine önem veriniz. Küçük yaşlardan itibaren sesleri ve tonları tanımaya çalışınız. Bardak, pencere camı, kuş cıvıltısı gibi sesleri öğreniniz.
 2. Gam çalışmaları ve diğer parmak egzersizlerini düzenli ve bilinçli yapınız. İleri yaşlara kadar günde birkaç saatini teknik çalışmaya vererek, böylelikle olgun bir icra gücüne erişeceğini sananlar çoktur; bu durum alfabeyi her gün biraz daha hızlı okumaya benzer. Zamanınızı daha iyi kullanınız.
 3. Çalarken ritme sadık kalınız, nice virtüözlerin icrası bir sarhoşun yürüyüşüne benzer, onlar gibi olmayınız.
 4. Armoni kurallarını erken yaşlarda öğreniniz.
 5. Teori, kontrpuan, şifreli bas gibi terimlerden korkmayınız. Eğer bu terimlere arkadaşça yaklaşırsanız sizin iyi dostlarınız olacaklardır.
 6. Yarım yamalak çalışmayınız. Her zaman istekle çalışınız ve icra ettiğiniz eserleri hiç bir zaman yarım bırakmayınız.
 7. Ağırlaşmak ve acele etmek iki temel hatadır.
 8. Kolay eserleri iyi ve güzel biçiminde çalmaya özen gösteriniz. Bu, güç bir eseri zoraki çalmaktan daha iyidir.
 9. Çalarken sizi dinleyenlere kesinlikle ilgilenmeyiniz.
 10. Her zaman iyi akort edilmiş bir çalgıyla çalışınız.
 11. Sesiniz az da olsa, eseri çalgınız yardımı olmadan ilk görüşte okumaya alışınız. Böylece kulağın duyarlılığı artacaktır. İyi bir sesiniz varsa, onu geliştirmek fırsatını kaçırmayınız. Bunu doğanın size bahşettiği büyük bir armağan olarak değerlendiriniz.
 12. Özellikle Bach’ın füglerini